Bakke IF

Ønsker du å se årsmøtepapirer?

Dersom du ønsker å se årsmøtepapirene i sin helhet, så send en mail til leder@bakke-if.no

Innkalling til årsmøte i Bakke IF

Styret innkaller herved til årsmøte i Bakke IF
Årsmøtet avholdes 24. mars 2022 kl 19:30 – 21:00 i Kultursalen.
Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 10. mars 2022
til leder@bakke-if.no Det ønskes at vedlagte mal brukes, se vedlegg.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene
senest én uke før årsmøtet på http://www.bakke-if.no samt under Bakke IF på facebook.
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Bakke IF i minst én
måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine
økonomiske forpliktelser til Bakke IF. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og
forslagsrett.
For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.,
se Bakke IF sin lovnorm. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styrets leder Heidi Jorem
Sollien kontaktes på leder@bakke-if.no eller tlf 400 41 646.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
styret