Hovedkontingent 2016

Vi har nå sendt ut hovedkontingent for 2016 på mail til alle medlemmer i Bakke IF.

Viktig å betale denne da det kun er medlemmer som er inkludert i forsikring av barnet på kamp og trening. Gi tilbakemelding hvis Dere ikke mottar epost med fakturavedlegg.