Innkalling til årsmøte i Bakke IF

Styret innkaller herved til årsmøte i Bakke IF

Årsmøtet avholdes den mandag 19. februar i Skotselv Kulturhus

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest søndag 04. februar til e-post adresse: leder@bakke-if.no

Fullstendig sakliste vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Bakke IF sine hjemmesider.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret i Bakke IF

 

Saksliste finner du her Saksliste årsmøte 2018