Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Bakke IF, 12.08.2019

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Bakke IF

Møtet avholdes mandag 12. august kl 19:00 i Skotselv Kulturhus, møterom «Hassel»

Sakliste:

  1. Godkjenning av de stemmeberettigete.
  2. Godkjenning av innkallingen og saklisten.
  3. Velge dirigent, referent, samt to til å underskrive protokollen.
  4. Valg av leder for Bakke IF
  5. Valg av leder for håndballgruppa
  6. Valg av sekretær

Med vennlig hilsen
styret i Bakke IF