Ønsker du å se årsmøtepapirer?

Dersom du ønsker å se årsmøtepapirene i sin helhet, så send en mail til leder@bakke-if.no