G 2003

Trener:
Dag Rune Ødegård
E-post: dagrunebingen@hotmail.com
Mob: 915 32 270

Lagleder:
Håvard Bakke
E-post: havard.bakke@bravida.no
Mobil: 901 49 504