Hovedstyret

Funksjon: Navn: Mobil: E-post:
Leder Ørjan Gomsrud orjan.gomsrud@hotmail.com
Kasserer Ruben Hæhre 91675933 rubenah@live.no
Allidrett
Allidrett
Håndball
Håndball Vegard Hustad hustadvegard@gmail.com
Leder Fotballgruppe
Kunstgress/hallansvarlig
Andreas Kalberg 97721564 andreas@ostrev.no
Skigruppe
Skibakke Tor Ivar Olsen 99265871 tor.ivar.olsen@akh.no
Innkjøps-ansvarlig Øyvind Harstad 47711929 oyvind.harstad@ovre-eiker.kommune.no
Styremedlem/drift
IT/WEB- ansvarlig
Kunstgress/treningstider
Klubbadmin/medlemsregister
Geir Andre Ødegård 92638199 post@geir-andre.com