Bakke IF

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Bakke IF

Årsmøtet avholdes mandag 18.02.18 klokken19:00 i møterom «Hassel», Skotselv Kulturhus

Under følger saklisten for årsmøtet.

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigete.
 2. Godkjenne innkallingen og saklisten.
 3. Velge dirigent, referent, samt to til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100 og treningsavgift
 7. Vedta idrettslagets budsjett.
 8. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 9. Foreta følgende valg:
 10. Leder og nestleder
 11. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
 12. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan
 13. Kontrollkomité/revisorer
 14. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett, som f eks årsmøte til Idrettsrådet, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
 15. Valgkomité
 16. Behandle og vedta revidert Lovnorm.

 

Med vennlig hilsen
styret i Bakke IF

Eikermesterskapet 2019

Bakke IF og Bingen BK har den glede å ønske velkommen til
Eikermesterskapet,

tirsdag den 19. februar 2019
Rennet avholdes i lysløypa ved Skotselv skole og går i klassisk.
Klassene 0-10 år går først, det blir ikke rangerte resultatliste.
Eikermesteren kåres i klassene fra 11 år og oppover.
Første start er kl.18.00. Rennkontoret er åpent fra kl.17.00

 

              For å komme på startlistene må vi ha påmelding

                              innen fredag 15.februar kl.23.59.

 

Mer om klasseinndeling og påmelding her  eikermesterskapet2019