Bli medlem av Trimrom-gruppa

Trimrom

For å bruke trimrommet må du være betalende medlem av Bakke IF. Hvis du ikke er det fra før så må du gå inn her og registrere deg. Det vil bli sendt ut en hovedkontingent for Bakke IF årlig.

Betaling for bruk av trimrommet gjøres på Vipps, til #74327 og må være innbetalt før man bruker trimrommet.

Vipps

trimrom4

Treningsavgift trimrom (1 kalenderår) er kr 300,-

Når man betaler avgiften for bruk av trimrom, og er medlem av Bakke IF, plikter man å lese, forstå og være enig i de til en hver tid gjeldene regler for bruk av trimrom.

Reglement i trimrom 2022

Reglement sist oppdatert: 05.05.2022

Loggbok skal fylles ut hver gang man trener, med navn, dato og klokkeslett.

Hallens åpningstid vil være når det er oppsatt treningstid og hallvakt tilstede. Brudd på reglementet kan medføre utestengelse.

Vi forholder oss til halltider oppsatt av kommunen.

Bakke IF tar forbehold i forhold til halltider fra kommunen da dette kan ha avvik i forhold til ferier etc.

Trimrommet er nå sommerstengt, og åpner kun opp etter avtale.

trimrom@bakke-if.no

trimrom3 trimrom2 trimrom1