Bli medlem av Trimrom-gruppa

ÅPNING AV TRIMROMMET VIL VÆRE TIRSDAG 29 NOV kl 19.30

For å bli medlem av trimrom-gruppa så må du være medlem av Bakke IF, hvis du ikke er det fra før så må du gå inn her og registrere deg.

Det vil bli sendt ut en hovedkontingent for Bakke IF og en treningsavgift for trimrommet. Dette er to forskjellige fakturaer som må betales hver for seg (forskjellige KID nr).trimrom4
Hovekontingent Bakke IF er på kr 100,-
Treningsavgift trimrom (1 kalender år) er kr 300,-

Før man kan trene MÅ følgende gjøres:
Reglement må være lest og treningskontrakt underskrevet og levert til kontaktperson i reglementet . (fakturaene må betales innen fristen)

Reglement i trimrom

Treningskontrakt trimrom

All trening må foregå i hallens åpningstid og må avsluttes seinest 10 min før stengetid. Hallens åpningstid vil være når det er oppsatt treningstid og hallvakt tilstede. Trening utover dette eller brudd på reglementet vil medføre utestengelse.

Vi forholder oss til halltider oppsatt av kommunen for oversikt se her.

Bakke IF tar forbehold i forhold til halltider fra kommunen da dette kan ha avvik i forhold til ferier etc.

trimrom3 trimrom2 trimrom1