Politiattest

Politiattest for idrettslag

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

MERK: NY ORDNING FRA 1. juli 2014:
Fra 1. juli, når ny politiregisterlov og forskrift trår i kraft, kan de frivillige organisasjonene ikke lenger bruke de skjema for søknad om politiattest som de tidligere har brukt

Last ned skjema og fyll ut navn og fødselsnr, så må leder av klubben signerer før dere kan søke om politiattest. (her er skjema politattest )

Så snart dere har fått bekreftelsen tilbake kan dere gå inn og søke om politiattest på nett.

Gå da inn på: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

 

Etter at dere har mottatt politiattest skal den fremvises for leder.

Leder av Bakke IF

Tor Arild Johansen
Mob 92012765
mail: to-johan@online.no